luni, 25 aprilie 2011

Picurînd cuvinte

E gustul copt pe care-l simt

E-amarul dulce între mări;

Te duce într-al vieţii vînt

Nu simţi, nu vezi, te plimbi prin gări;


E gustul ce pe buze-l simt

Cînd mă atingi, cînd te cuprind,

E rouă şi mă ninge ploaia...

E noapte şi mă fulgeră văpaia.


Se sprijină-ntr-un scrin piciorul,

Se-alintă-n mult venin amorul!

Sunt împreună printre perne

Şi se privesc, şi dorm, alene...


Mă cruţă gîndul orb şi moale

Şi mă ghidează tot la vale,

Să rumege încet cuvîntul!

Să-i piară-n zare-ntreg pămîntul!


E ţintuit în aer negricios

Un murmur tainic şi curios.

Ce arde-n el speranţe părăsite,

Şi mătură pe rînd iluzii rătăcite.


Şi pumnul se răsfrînge-uşor...

Iar inima-mi în colţ se strînge!

Ca ochii să-mi găsească dor

În braţul ce pe loc se frînge.

sâmbătă, 23 aprilie 2011

Curată nebunie

Aripi măreţe-ntind în zbor ca să-ţi visez avutul,

Dar le-mpînzesc şi azi, şi-n viitor doar ca să-ţi uit trecutul!


Mă reîntorc la tine, gînd al stinsului mister

Ca să-ţi îmbrăţişez culoarea şi otrava...

Ce crud şi împănat îmi pare-acum surîsul tău!

Ce-odată îmi stîrnea nesaţiul...


Mistuie-mi flacăra vieţii, zbate-mi credinţa!

Tu crai, cu fumul mult prea-ţi risipit.

Sparge-mi iluzia diafană;


Din epoca trecută ştiut-am despre tine,

Cînd vieţuiam cu pace

În templul candid al uitării.

Amprentă cu durere, uşor golită-n vorbe

Trimite-ţi către mine safirul necioplit de timp!


M-am rătăcit şi-n miazăzi şi-n noapte...

Dar harta-ţi arsă şi umbrită

Iar îmi ghidează paşii grei.

Înspre cascada tumultoasă;


Edenică senzaţie şi dor năucitor...